Anasayfa arrow Kaynak Kitaplar arrow KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5
KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5 Yazdır E-posta

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası Türkçe 5          
KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası Matematik 5    
KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası Sosyal Bilgiler 5
KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası Fen Bilimleri 5
KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası İngilizce 5 + Audio-Ses CD’si 

 

Ortaokul 5. sınıflara yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce derslerine ait, her ders için ayrı ayrı hazırlanan KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası kitapları artık sizlerle…

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5. sınıf kitapları öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrencinin bireysel özelliklerini ön plana çıkaran, öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını temel alan bir anlayışla alan uzmanlarınca hazırlanmıştır.

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5. sınıf kitapları hazırlanırken;

* Okullarda farklı ders kitaplarının okutulduğu göz önünde tutulmuş, bu kitapların her öğrencinin yararlanabileceği, derse yardımcı bir kaynak olmasına özen gösterilmiştir. 

* Konu anlatımlarının MEB ders kitaplarıyla uyumlu, öğrencinin bilgi ihtiyacını giderici nitelikte olmasına dikkat edilmiştir.    

* Konu anlatımı ve sorularda amacına uygun, eğitsel içerikli görseller bolca kullanılmıştır.

* Konu anlatımlarının hemen arkasından çözümlü testlere yer verilmiştir.

* Tamamı özgün olan çoktan seçmeli sorularda boşluk doldurma, kavram haritası, eşleştirme, doğru - yanlış, yapılandırılmış grid tekniklerinden de yararlanılmıştır.

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5. sınıf kitaplarında MEB ders programlarının kazanımlarını destekleyen:

* Zevkli ve bilgilendirici etkinliklere, bilgi notlarına, çalışma köşeleriyle zenginleştirilmiş konu anlatımlarına

* Ünite içi, konu aralarında çözümlü testlere

* Dersin özelliğine göre her ünite / tema / alt öğrenme alanı sonunda 20’şer soruluk 3 adet çoktan seçmeli teste

* Kitap sonunda tüm ünite / tema / alt öğrenme alanını kapsayan 5 adet 20’şer soruluk genel değerlendirme testine yer verilmiştir.

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5. sınıf kitapları, öğrencilerin;

* Her dersin MEB tarafından hazırlanan öğretim programında belirtilen kazanımları edinmelerini sağlaması

* Okulda öğrendiklerini pekiştirmesi

* Anlama, analiz-sentez yapabilmeleri, kısa sürede bilgi ve beceri kazanmalarını sağlaması

* Olay ve olgulara farklı açılardan da bakabilmelerini sağlaması

* Gelecekte girecekleri sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olması

* Sınav sırasında, zamanı doğru ve verimli kullanabilme becerileri kazanmalarını sağlaması vb. amaçlanarak hazırlanmıştır.

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası 5. sınıf kitaplarındaki sorular hazırlanırken öğrencilerin; çoklu zekâ kuramında yer alan farklı zekâ türleri arasında bağlantı kurabilmeleri; bilgileri tanımlamaları, hatırlamaları, yorumlamaları, yorumladıklarını uygulamaları, bilgi bütününü oluşturan ögeleri analiz etmeleri ya da verilen ögeleri birleştirerek sentezlemeleri hedeflenmiştir.

KOZA Konu Anlatımlı Soru Bankası İngilizce 5 kitabı ile birlikte öğrencilere Audio / Ses CD’si de hazırlanmıştır. İngilizce öğrenimini pekiştirecek, ayrıntılı Türkçe açıklamalı dil bilgisi kurallarına, bu kuralları destekleyen çalışmalara, her ünitede öğrenilen kelime gruplarının eğlenceli ve öğretici şekilde işlenmesine özen gösterilmiştir.  

 

 CD’de her ünite için dinleme metinlerine yer verilmiştir. Öğrenciler, bu metinleri CD’den dinleyerek kelime tekrarı, boşluk doldurma, soruları cevaplama, çoktan seçmeli sorulara yanıt verme vb. etkinlikler yapabilecek...

 
< Önceki   Sonraki >
zkitap
 
Kelebek Animasyon Stüdyosu

KOZA Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları 2014-2015

1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

5, 6 ve 7. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

8.Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavlarında MEB TTKB'nin 08.09.2014 tarih ve 79031618/125.04/3792443 sayılı "2014-15 Merkezî Sistem Ortak Sınavları" konulu yazısındaki konu dağılım çizelgeleri esas alınmıştır.

2. Dönem 4. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız.

2. Dönem 5. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız. 

Yayın Katalogları 2014-2015

Çocuk Edebiyatı Yazarlarımız

RocketTheme Joomla Templates