Anasayfa arrow Kaynak Kitaplar arrow Çalışma Yaprakları 6 - 8
KOZA Çalışma Yaprakları 5 - 8 Yazdır E-posta

Koza Çalışma Yaprakları Türkçe 6 Koza Çalışma Yaprakları Matematik 6 Koza Çalışma Yaprakları Sosyal Bilgiler 6

Koza Çalışma Yaprakları Fen ve Teknoloji 6 Koza Çalışma Yaprakları İngilizce 6 Koza Çalışma Yaprakları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

“Öğretimde öğrencileri bireysel olarak çalışmaya yönlendirmek ve kendi başına başarmada kendine güven duygusu kazandırmak” amacıyla kullanılan çalışma yaprakları, hem bireysel hem de grup çalışmaları için ideal öğrenme araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.  Çalışma yaprakları, öğretmenin sınıf içerisinde daha rahat hareket etmesini ve öğrencilerin daha aktif olarak temel bilgileri öğrenmelerine imkân verilmesini sağlar.

KOZA Çalışma Yaprakları, ortaokul 5-6-7-8. sınıf ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

  KOZA Çalışma Yaprakları hazırlanırken dersler, derslerdeki kazanımlar / kavramlar, öğrencilerin kapasiteleri ve ilgileri vb. birçok faktör dikkate alınmış; özellikle çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri kullanılarak öğrencilerin dikkatini çekebilecek şekilde ve anlayabilecekleri sadelikte uygulamalara / etkinliklere yer verilmiştir.

Sınıfta pekiştirme amaçlı ya da ev ödevi olarak kullanılabilecek KOZA Çalışma Yaprakları, her sınıfın her dersi için ayrı ayrı, her haftaya bir çalışma yaprağı anlayışı ile hazırlanmıştır.

KOZA TÜRKÇE 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Koza Çalışma Yaprakları Türkçe 5Koza Çalışma Yaprakları Türkçe 6Koza Çalışma Yaprakları Türkçe 7Koza Çalışma Yaprakları Türkçe 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKÇE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5
TÜRKÇE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
TÜRKÇE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
TÜRKÇE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8


KOZA Çalışma Yaprakları, yenilenen ilköğretim ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Süreç değerlendirmede farklı uygulamalara yer verilmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ilgili sınıf ve dersin programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30’ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.
Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. çeşitli ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ders programları, tema ve üniteler takip edilerek kazanımlar bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte çalışmalarla zenginleştirilmiştir.
Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlanmıştır.
İsteyen velilerin de çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak, KOZA Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikte düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışma yapraklarında veli imza yeri de açılmıştır.
KOZA Çalışma Yaprakları 64 sayfa, 19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 g kağıda 4 renk baskılıdır.

KOZA MATEMATİK 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Koza Çalışma Yaprakları Matematik 5Koza Çalışma Yaprakları Matematik 6Koza Çalışma Yaprakları Matematik 7Koza Çalışma Yaprakları Matematik 8

 

 

 

 

 

MATEMATİK ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5  
MATEMATİK ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
MATEMATİK ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
MATEMATİK ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8


KOZA Çalışma Yaprakları, yeni ilköğretim ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Süreç değerlendirmede farklı uygulamalara yer verilmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ilgili sınıf ve dersin programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30’ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.
Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. çeşitli ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ders programlarındaki üniteler, konular takip edilerek kazanımlar bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlanmıştır.
İsteyen velilerin de çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak, KOZA Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikte düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışma yapraklarında veli imza yeri de açılmıştır.
KOZA Çalışma Yaprakları 64 sayfa, 19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 g kağıda 4 renk baskılıdır.

KOZA SOSYAL BİLGİLER 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Koza Çalışma Yaprakları Sosyal Bilgiler 5Koza Çalışma Yaprakları Sosyal Bilgiler 6Koza Çalışma Yaprakları Sosyal Bilgiler 7Koza Çalışma Yaprakları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5
SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8


KOZA Çalışma Yaprakları, yeni ilköğretim ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Süreç değerlendirmede farklı uygulamalara yer verilmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ilgili sınıf ve dersin programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30’ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.
Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. çeşitli ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ders programlarındaki üniteler, konular takip edilerek kazanımlar bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlanmıştır.
İsteyen velilerin de çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak, KOZA Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikte düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışma yapraklarında veli imza yeri de açılmıştır.
KOZA Çalışma Yaprakları 64 sayfa, 19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 g kağıda 4 renk baskılıdır.

KOZA FEN VE TEKNOLOJİ 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Koza Çalışma Yaprakları Fen Bilimleri 5Koza Çalışma Yaprakları Fen ve Teknoloji 6Koza Çalışma Yaprakları Fen ve Teknoloji 7Koza Çalışma Yaprakları Fen ve Teknoloji 8

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5 
FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8

KOZA Çalışma Yaprakları, yeni ilköğretim ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Süreç değerlendirmede farklı uygulamalara yer verilmiştir.

KOZA Çalışma Yaprakları, ilgili sınıf ve dersin programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30’ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.

Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, görsel okuma, bulmaca vb. çeşitli ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.

KOZA Çalışma Yaprakları, ders programlarındaki üniteler, konular takip edilerek kazanımlar bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlanmıştır.

İsteyen velilerin de çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak, KOZA Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikte düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışma yapraklarında veli imza yeri de açılmıştır.

KOZA Çalışma Yaprakları 64 sayfa, 19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 g kağıda 4 renk baskılıdır.

KOZA İNGİLİZCE 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Koza Çalışma Yaprakları İngilizce 5Koza Çalışma Yaprakları İngilizce 6Koza Çalışma Yaprakları İngilizce 7Koza Çalışma Yaprakları İngilizce 8İNGİLİZCE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5
İNGİLİZCE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
İNGİLİZCE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
İNGİLİZCE ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8


Yeni ilköğretim ders programlarının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Süreç değerlendirmede farklı, özgün uygulamalara yer verilmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ilgili sınıf ve dersin programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30’ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.
Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, görsel okuma, bulmaca vb. çeşitli ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.
KOZA Çalışma Yaprakları, ders programlarındaki üniteler, konular takip edilerek kazanımlar bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlanmıştır.

İsteyen velilerin de çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak, KOZA Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikte düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışma yapraklarında veli imza yeri de açılmıştır.
KOZA Çalışma Yaprakları 64 sayfa, 19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 g kağıda 4 renk baskılıdır.

KOZA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 - 6 - 7 - 8 ÇALIŞMA YAPRAKLARI 

Koza Çalışma Yaprakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5Koza Çalışma Yaprakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6Koza Çalışma Yaprakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7Koza Çalışma Yaprakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 6
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 7
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÇALIŞMA YAPRAKLARI 8
 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KOZA Çalışma Yaprakları, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için ayrı ayrı, ilgili ders programının ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlandı. Her sınıfa ait ders kazanımları bire bir ölçülüp değerlendirilebilecek, çalışılabilecek nitelikte süreç değerlendirmeye yönelik farklı uygulamalarla zenginleştirildi. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KOZA Çalışma Yapraklarıher ders için 30'ar çalışma yaprağı biçiminde düzenlendi. Her çalışmanın hangi üniteye, hangi kazanımlara ait olduğu belirtildi. Çalışma sayfa sayısı, ünitelerin yüzdelik dilimine göre planlandı. Her yaprakta önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirme, tamamlama, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, tablo, bulmaca, açık uçlu ve kısa cevaplı sorulara vb. çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verildi. Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, motor alandaki becerilerini kullanması hedeflenmiştir.

Öğretmenlerimizin eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak için, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KOZA Çalışma Yapraklarındaki ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalar için hazırlanan yanıt anahtarına yer verildi. 
 
< Önceki   Sonraki >
zkitap
 
Kelebek Animasyon Stüdyosu

KOZA Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları 2014-2015

1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

5, 6 ve 7. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

8.Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavlarında MEB TTKB'nin 08.09.2014 tarih ve 79031618/125.04/3792443 sayılı "2014-15 Merkezî Sistem Ortak Sınavları" konulu yazısındaki konu dağılım çizelgeleri esas alınmıştır.

2. Dönem 4. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız.

2. Dönem 5. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız. 

Yayın Katalogları 2014-2015

Çocuk Edebiyatı Yazarlarımız

RocketTheme Joomla Templates