Anasayfa arrow Kaynak Kitaplar arrow KOZA 6 - 7 - 8 Soru Bankaları
KOZA 6 - 7 - 8 Soru Bankaları Yazdır E-posta

KOZA SORU BANKASI TÜRKÇE 6 - 7 - 8
KOZA SORU BANKASI  MATEMATİK 6 - 7 - 8
KOZA SORU BANKASI  SOSYAL BİLGİLER 6 - 7
KOZA SORU BANKASI  T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8
KOZA SORU BANKASI TÜRKÇE 6 - 7 - 8
KOZA SORU BANKASI  MATEMATİK 6 - 7 - 8
KOZA SORU BANKASI  SOSYAL BİLGİLER 6 - 7
KOZA SORU BANKASI  FEN VE TEKNOLOJİ 6 - 7 - 8
KOZA SORU BANKASI  İNGİLİZCE 6 - 7 - 8
İlköğretim 6 - 7 - 8. sınıflar için yeni sınav sistemine ve ders programlarına uygun olarak yayınevimiz uzmanlarınca hazırlanan KOZA SORU BANKASI kitaplarımız değerli eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından beğeniyle karşılandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca eğitim - öğretimde yapılan yeni düzenlemelerle 6 - 8. sınıflarda Seviye Belirleme Sınavları (SBS) yapılmaya başlandı.

Çocuklarımızın daha önceki yıllardan itibaren bu sınavlara hazırlıklı ve donanımlı olması gerekmektedir. Yayınevimiz, bu amaçla yeni ders programlarındaki değişiklikleri de dikkate alarak ilköğretim 1. sınıftan 8. sınıf sonuna kadar tüm sınıflara ve derslere yönelik KOZA SORU BANKASI yayınlarını öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sundu.

Günümüz dünyasının eğitime bakışı ve eğitimden beklentileri hızla değişmekte, eğitim öğretim programları ve ölçme-değerlendirme araçları her geçen gün yenilenmekte ve gelişmektedir. Küreselleşme süreci ülkelerin eğitim politikalarını fazlasıyla etkilemektedir. Ülkeler arasındaki sınırlar erimekte, uluslararası çalışmalar eğitim sistemlerinin ve verimliliklerinin karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır.

Nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüne talebin giderek arttığı günümüz dünyasında, analitik düşünme ve problem çözme becerileri ön plana çıkmaktadır. Bireyin, öğrenimi süresince edindiği bilgileri yaşamına aktarabilmesi ve üretime dönüştürebilmesi gerekmektedir. Ne öğrenildiğinden çok, öğrenilenlerin nasıl ve nerede kullanıldığı / kullanılacağı önem kazanmaktadır.

Ülkemizde 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni ders programları, öğrencilerin mekanik ve ezber çözümler yapmalarından çok, karşılaştıkları problem ve durumları yorumlamalarını, analiz etmelerini, böylece muhtemel çözüm yöntemleri ve yaklaşımlar geliştirmelerini öngörmektedir. Bu noktada tüm alanlarda eğitime her zamankinden fazla önem verilmesi gerektiği bir gerçektir.

Hemen belirtmeliyiz ki tüm alanlarda ön koşul dil yeterliliği yani okuma – anlama - ifade edebilme becerilerinin kazanılmasıdır. Temel dil becerileri gelişmemiş bir bireyin diğer alanlarda başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm kitaplarımızda buna özen gösterildi.

KOZA SORU BANKASI yayınlarımızda mevcut program anlayışına katkıda bulunmak amacıyla ders programlarındaki tema ve üniteler takip edilerek kazanımlar ölçülüp değerlendirilebilecek çalışmalarla zenginleştirildi. Ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalara yanıt anahtarı hazırlandı.

Bu çalışmalarda eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin farklı alanlardaki becerilerini kullanması hedeflendi.

KOZA SORU BANKASI YAYINLARINDA;

  • Yenilenen ilköğretim ders programlarına ve eğitim yaklaşımlarına uygun konu anlatımına
  • Konu açıklamalarında çözümlü soru ve örneklere
  • Yeni ölçme değerlendirme anlayışına uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlanmış çalışmalara
  • Çoktan seçmeli sorulara, doğru yanlış, doldurmalı, eşleştirmeli, kavram haritası doldurma, tablo değerlendirme, grafik düzenleme, bulmaca vb. çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerine
  • Senaryolu ve yoruma dayalı sorulara, görsel okuma-yorumlama soruları gibi farklı soru tarzlarına
  • Özgün sorulara ve farklı süreç değerlendirme uygulamalarına
  • Çeşitli sınavlarda çıkmış soru örneklerine
  • Derslere destek / sınavlara hazırlık için deneme sınavlarına yer verildi.

KOZA SORU BANKASI dizisinin hazırlanmasındaki amacımız çeşitli soru tarzlarını içeren bir kaynak kitap oluşturmak ve böylece öğrenci ve öğretmenlerimize yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.

Yararına inanarak hazırladığımız bu eserlerimizin, eğitim sistemimize ufacık bir katkısı en büyük kazancımız olacaktır.

KOZA SORU BANKASI kitaplarımız, 19,5 x 27,5 cm boyutlarında, 4 renk baskılıdır.

6 – 8. SINIFLAR İÇİN KOZA SORU BANKASI KİTAPLARIMIZ

6. SINIFLAR İÇİN

KOZA SORU BANKASI MATEMATİK 6 (206 sayfa)
KOZA SORU BANKASI TÜRKÇE 6 (256 sayfa)
KOZA SORU BANKASI SOSYAL BİLGİLER 6 (208 sayfa)
KOZA SORU BANKASI FEN VE TEKNOLOJİ 6 (192 sayfa)
KOZA SORU BANKASI İNGİLİZCE 6 (152 sayfa)

7. SINIFLAR İÇİN

KOZA SORU BANKASI MATEMATİK 7 (224 sayfa)
KOZA SORU BANKASI TÜRKÇE 7 (272 sayfa)
KOZA SORU BANKASI SOSYAL BİLGİLER 7 (232 sayfa)
KOZA SORU BANKASI FEN VE TEKNOLOJİ 7 (224 sayfa)
KOZA SORU BANKASI İNGİLİZCE 7 (152 sayfa)

8 SINIFLAR İÇİN

KOZA SORU BANKASI MATEMATİK 8 (224 sayfa)
KOZA SORU BANKASI TÜRKÇE 8 (272 sayfa)
KOZA SORU BANKASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8 (256 sayfa)
KOZA SORU BANKASI FEN VE TEKNOLOJİ 8 (256 sayfa)
KOZA SORU BANKASI İNGİLİZCE 8 (152 sayfa)

SORU BANKASI TURKCE 6 KAPAK.jpg
SORU BANKASI TURKCE 7 KAPAK.jpg
SORU BANKASI TURKCE 8 KAPAK.jpg
 SORU BANKASI MATEMATIK 6 KAPAK.jpg  SORU BANKASI MATEMATIK 7 KAPAKtif.jpg  SORU BANKASI MATEMATIK 8 KAPAK.jpg
 SORU BANKASI FEN TEKNOLOJI 6 KAPAK.jpg  SORU BANKASI FEN TEKNOLOJI 7 KAPAK.jpg  SORU BANKASI FEN TEKNOLOJI 8 KAPAK.jpg
 SORU BANKASI SOSYAL 6 KAPAK.jpg  SORU BANKASI SOSYAL 7 KAPAK.jpg  SORU BANKASI INKILAP 8 KAPAK.jpg
 SORU BANKASI INGILIZCE 6 KAPAK.jpg  SORU BANKASI INGILIZCE 7 KAPAK.jpg  SORU BANKASI INGILIZCE 8 KAPAK.jpg

 

 
< Önceki   Sonraki >
zkitap
 
Kelebek Animasyon Stüdyosu

KOZA Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları 2014-2015

1, 2, 3 ve 4. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

5, 6 ve 7. Sınıflar 2. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

8.Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavlarında MEB TTKB'nin 08.09.2014 tarih ve 79031618/125.04/3792443 sayılı "2014-15 Merkezî Sistem Ortak Sınavları" konulu yazısındaki konu dağılım çizelgeleri esas alınmıştır.

2. Dönem 4. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız.

2. Dönem 5. Başarı Tespit Sınavlarının konu dağılım çizelgeleri için lütfen tıklayınız. 

Yayın Katalogları 2014-2015

Çocuk Edebiyatı Yazarlarımız

RocketTheme Joomla Templates