Anasayfa arrow Sınıflara Göre Yayınlar arrow Birinci Sınıf Kitapları
Birinci Sınıf Kitapları
İLKOKUL 1. SINIFLAR İÇİN ÇITI PITI FASİKÜL SETİ
Untitled Document

citi_piti_02.jpg

 

 

Devamını oku...
 
KOZA FASİKÜL SET

Birinci sınıf, öğrencinin okula ilk adımını attığı, yaşamının temellerini oluşturacak bilgi ve becerileri edindiği en önemli sınıftır. Bu dönem öğrenci, öğretmen ve aileler için çok heyecanlı ve stresli bir süreçtir. Geleceğin bireylerini yetiştirmek gibi onurlu bir görevi üstlenen sizlerin de öğrenme ortamını etkin kılmak için yoğun çaba gösterdiğinizin bilincindeyiz.

Sizin bu uğraşılarınız sırasında Koza Fasikül Setle okuma-yazma öğretimi sırasında öğrencinin ve sizin ihtiyacınız olan her şeyi elinizin altında bulacak, öğretimi eğlenceli hâle getirecek, daha az yorularak okuma yazmayı kolayca öğretecek, öğrencilere öğrenmenin temellerini kazandıracak önemli bir kaynağa kavuşacaksınız…

Kolay okuma-yazma öğrenmenin başlangıç noktası KOZA Fasikül Set, öğrencilerinizin zorunlu eğitim yaşamının temellerini sağlam atmayı hedefliyor… KOZA FASİKÜL SET, 1. sınıf çocuklarımıza doğru, kolay ve hızlı okuma yazma öğretmenin mutluluğunu yaşamanız için bir seçenek…

 

Devamını oku...
 
KOZA FASİKÜL SET

KOZA FASİKÜL SET (1. Sınıf Okuma - Yazma Öğretimi)

Okuma - yazmayı kolay ve eğlenceli hâle getiren, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve fiziksel anlamda yaratıcı bir insan olarak yetişmelerine katkı sağlayan KOZA Fasikül Set, okuma - yazma öğretiminde benzersiz bir kaynaktır.

KOZA Fasikül Set, öğretmen ve öğrenci seti olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

1. KOZA FASİKÜL SET / ÖĞRENCİ SETİ

 

KOZA Fasikül Set / Öğrenci Seti’nde şu ürünler yer almaktadır:

1.      Çizgi Çalışmaları Fasikülü (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

2.      Fasikül 1 (e harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 8 sayfa)

3.      Fasikül 2 (l harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 8 sayfa)

4.      Fasikül 3 (a harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 8 sayfa)

5.      Fasikül 4 (t harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 8 sayfa)

6.      Fasikül 5 (i harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

7.      Fasikül 6 (n harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

8.      Fasikül 7 (o harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

9.      Fasikül 8 (r harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

10.  Fasikül 9 (m harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

11.  Fasikül 10 (u harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

12.  Fasikül 11 (k harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

13.  Fasikül 12 (ı harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

14.  Fasikül 13 (y harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

15.  Fasikül 14 (s harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

16.  Fasikül 15 (d harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

17.  Fasikül 16 (ö harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

18.  Fasikül 17 (b harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

19.  Fasikül 18 (ü harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

20.  Fasikül 19 (ş harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

21.  Fasikül 20 (z harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

22.  Fasikül 21 (ç harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

23.  Fasikül 22 (g harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

24.  Fasikül 23 (c harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

25.  Fasikül 24 (p harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

26.  Fasikül 25 (h harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

27.  Fasikül 26 (ğ harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

28.  Fasikül 27 (v harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

29.  Fasikül 28 (f harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

30.  Fasikül 29 (j harfi) (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

31.  Matematik Fasikül 1 (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

32.  Matematik Fasikül 2 (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

33.  Matematik Fasikül 3 (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

34.  Matematik Fasikül 4 (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

35.  Matematik Fasikül 5 (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

36.  KOZA Fasikül Set Portfolyom (19,5x27,5 cm boyutlarında, 64 sayfa)

37.  KOZA Fasikül Set Ev Çalışmaları (19,5x27,5 cm boyutlarında, 80 sayfa)

38.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 1. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

39.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 2. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

40.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 3. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

41.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 4. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

42.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 5. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

43.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 6. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

44.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 7. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

45.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 8. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

46.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 9. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

47.  KOZA Fasikül Set Okuma Kitaplarım 10. Kitap (13x19 cm boyutlarında, 16 sayfa)

48.  Kılavuz Çizgili Yazı Defteri (15x21 cm boyutlarında, 48 sayfa)

49.  Kılavuz Çizgili Öğrenci Yazı Tahtası (A4 boyutlarında, arka yüzünde de KOZA Öğrenme Şeridi yer almakta)

Öğrenciye sunulan bu ürünler, öğretmenin çalışmalarında da büyük kolaylık sağlayacak ve okuma yazma öğretimi sürecini eğlenceli hâle getirecektir.

Öğretmen, kendisine sunulan ünitelendirilmiş yıllık planlarla bir yıllık eğitim öğretim sürecini planlı bir şekilde yürütecektir.

 

1. Çizgi Çalışmaları Fasikülü

Öğrencileri bitişik eğik yazıya hazırlayan eğlenceli çizgi etkinliklerini içermektedir. Çizgi çalışmaları, öğrencilerin doğru kalem tutma çalışmalarında ve yazma çalışmalarına geçmeden önce kullanılmalıdır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde ilk hafta etkinliklerinde de kullanılabilmektedir.

 

2. Ses Fasikülleri

* Her sese bir fasikül olmak üzere 29 ses fasikülü hazırlanmıştır.

* MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki harf gruplarına ve sıralamasına uygundur.

* Ses verilmeden önce ilk sayfalarda, öğrenciyi derse motive etmek ve ilgi uyandırmak için yaratıcı etkinlik, şarkı veya bulmacalara yer verilmiştir.  

* Öğrencilerin resimleri anlama, tanıma, yorumlama ve anlatma becerilerini (görsel okuma becerisi) geliştirmek için bol miktarda görsel kullanılmıştır.

* Farklı bir resimleme tekniği kullanılmıştır.

* Bir seste oluşabilecek tüm hece ve sözcükler mümkün olduğunca hiç atlanmadan verilmiştir.

* Her etkinliğe bir ad verilmiştir.

* Metinler veya cümlelerde sözcükler iki renk olarak hecelere göre yazılmıştır.

* Bitişik eğik yazının yanında, bazı metinler kitap harfleri ile de yazılı olarak verilmiştir.

* Öğrencinin dikkat, ilgi ve yeteneklerini geliştirici çoklu zekâ etkinlikleri, yaratıcı yazma, yaratıcı resimleme teknikleri kullanılmıştır.

* Fasiküllerdeki farklı etkinliklerle öğrencilerin; 

- Düşünmeyi öğrenmeleri

- Anlama becerilerini geliştirmeleri

- Sıralama yapabilmeleri

- Sorgulayabilmeleri

- Sınıflama ve gruplamalar yapabilmeleri

- Daha önceden öğrendikleriyle ilişkiler kurabilmeleri

- Analiz-sentez yapabilmeleri

- Kendi duygu ve düşüncelerini katarak resimler yapabilmeleri

- Hikâye yazabilmeleri

- Drama sergileyebilmeleri

- Bulmaca çözebilmeleri

- Yaratıcılıklarını kullanarak hem zihinsel hem duygusal hem de fiziksel anlamda derse katılmaları sağlanarak okuma - yazma öğrenmeleri gerçekleşmiş oluyor. 

 * Bu çalışmalar, Şarkı - Oyunlarla Ses ve Okuma Yazma Etkinlikleri İnteraktif CD’sindeki şarkılar ve interaktif oyunlarla desteklenmiştir. Ayrıca bu aşamada kullanılmak üzere öğretmene, yaratıcı ve eğlenceli drama etkinlik örnekleri verilmiştir.

* Büyük ve küçük harflerin yazılışı, yazılış yönleri ile gösterilmiştir.

* Ses birleştirme, hece oluşturma, sözcük tamamlama, cümle tamamlama, sözcükleri sıraya koyma, resimle sözcük veya cümle eşleştirme, bulmaca, yaratıcı yazma, metne uygun resim tamamlama veya çizme, resme uygun cümle veya metin yazma, metin okuma vb. yüzlerce farklı türde etkinlik örneğine yer verilmiştir.

* Sette 2. ses grubu ile birlikte rakamların yazılışı da verilmiştir. Rakamlar kullanılarak cümleler oluşturulmuştur. 20’ye kadar olan sayıların yazılışları ile onluk ve birlik kavramları gösterilmiştir.

* Her fasikülün sonunda farklı soru biçimleriyle oluşturulmuş 10 soruluk “Kendimizi Değerlendirelim” bölümü yer almaktadır.

* Her bir fasikülün son sayfasında “Kendimi Değerlendiriyorum” bölümünde, 15 tane gülen yüz hazırlanmıştır. Öğrenci, her bir sayfayı tamamladıktan sonra bir gülen yüzü boyayarak kendisini ödüllendirebilecektir.

* Her fasikülün son sayfasında kavratılan sesle ilgili 18 tane ölçme değerlendirme sorusu verilmiş ve bu sorulara verilen yanıtlarla öğretmenin ders gözlemlerini de katarak öğrenciyi değerlendireceği “Öğretmenim Beni Değerlendiriyor” isimli değerlendirme formu bulunmaktadır.

* Öğrencinin tüm çalışmaları bittikten sonra öğretmen ve veli fasikülü imzalayarak çalışmayı onayladıklarını gösterirler.

 

3. Matematik fasikülleri

* Matematik programındaki kazanımlara uygundur.

* MEB Matematik Ders Kitabı’na paralel biçimde ünitelendirilerek 5 ünite – 5 fasikül şeklinde düzenlenmiştir.

* Ünitelendirilmiş yıllık plan da bu fasiküllerdeki sıraya uygun olarak hazırlanmıştır.

* Öğrenciye matematiği sevdirecek, eğlenceli, bol resimli alıştırma ve problemlere yer verilmiştir. Fasiküller, matematik dersi planındaki sırası geldikçe tercihe göre ister sınıf içinde ister ev ödevi olarak verilmeye ve kullanılmaya uygun olarak hazırlanmıştır.

* Problemleri çözerken problem çözme becerileri gelişecektir.

* Problemleri kendisi kurarak, nasıl düşündüğünü ve çözdüğünü açıklayarak iletişim becerileri; yaptıklarının doğruluğunu savunarak akıl yürütme becerileri, günlük yaşamla ilişkilendirerek ilişkilendirme becerileri gelişecektir.

Böylece öğrenciler, birinci sınıfın gerektirdiği matematiğin temel becerilerini kazanmış olacaklar.

 

4. Ev Çalışmaları kitabı

Ev Çalışmaları kitabındaki her bir çalışmada sesi hissetme - tanıma - kavrama, büyük - küçük harf yazma, sözcük - cümle oluşturma, metin okuma - yazma, eşleştirme, bulmaca vb. etkinlikler bulunmaktadır. Ayrıca öğrencinin yazı defterini kullanmasına fırsat veren etkinliklere de yer verilmiştir.

Ev Çalışmaları kitabı, öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmesi ve kalıcılığın sağlanması için ev ödevi olarak kullanılır. Perforajlı olduğu için öğretmen dilerse sayfaları kitaptan koparıp tek tek ödev olarak da verebilir. Öğrenci istediği sayfayı portfolyo dosyasına koyabilir.

 

5. Portfolyom kitabı

 Portfolyom kitabı, 64 sayfa olup içeriğinde her ses için öğrencinin yaratıcı düşünmesini sağlayan zihinsel ve psikomotor aktivitelere yer verilmiştir.   

Öğretmen tercihine göre sınıfta uygulayacağı gibi isterse evde yapılmak üzere proje ödevi şeklinde ya da hafta içi veya hafta sonunda ödev olarak verebilir. Perforajlı olduğu için sayfalar koparılarak tek tek ödev olarak verilmeye uygundur. 

Sayfaların arka tarafı boş olduğundan öğrenci beğendiği çalışmalarını portfolyo dosyasına koyabilmektedir. Bu durumda öğretmenin ürün dosyası için ayrıca bir çalışma hazırlamasına gerek kalmaz.

 

6. Okuma Kitaplarım dizisi (10 adet)

* Okuma Kitaplarım dizisi 10 kitaptan oluşmaktadır.

* Her kitap 16 sayfadır.

* İlk 6 kitap ses gruplarına uygun olarak hazırlanmıştır.

* Metinlerin hecelerinde iki renk kullanılmıştır.

* Bazı metinlerde bitişik eğik yazı karakterinin yanında konuşma baloncuklarında kitap harfleri de kullanılmıştır. Böylece öğrencilerin gazete, dergi vb. kaynaklarda karşılaştığı yazıları da okuyabilmelerine yardımcı olunmuştur.

* Kitaplardaki metinler, ses sırasına göre düzenlenmiştir.

* Sayfa tasarımı, resimlemesi ve metin içerikleri benzer yayınlara göre çok farklıdır.

* Son 4 kitap okuma yazma gerçekleştikten sonra öğrencilere okumayı sevdirmek, onların okuma hızını artırmak amacıyla hazırlanmıştır.

* Her metinden sonra okuduğunu anlama ile ilgili kısa etkinliklere yer verilmiştir.

* Okuma Kitaplarım dizisinde her sese ait resimli metinler vardır. Ses verildikten sonra kavratılan sese ait bu metin, öğrencilerin okuma, anlama becerilerini geliştirmek için okuma ve yazma amaçlı olarak kullanılır.

 

7. Kılavuz Çizgili Yazı Defteri

Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki verilen kılavuz çizgilere uygun bir defterdir. Setimizin öğrenciye sunduğu promosyon ürünüdür.

 

8. Kılavuz Çizgili Öğrenci Yazı Tahtası

A4 boyutlarında olan kolay silinebilir bu yazı tahtasında, yazı alanı 4 çizgi ve 3 aralıktan oluşmuş ve satır araları 4-5-4 mm düzenindendir.

Yazı tahtasının arka yüzünde ise KOZA Öğrenme Şeridi yer almaktadır. Alfabetik sıraya göre sesler ve o sesleri simgeleyen görseller, geometrik şekiller, renkler, cetvel, sağ-sol kavramını kavratmaya yönelik görseller vb. birçok işleve sahip bu ürün farklı amaçlarla kullanılabilir. 

 

2. KOZA FASİKÜL SET / ÖĞRETMEN SETİ

 

KOZA Fasikül Set / Öğretmen Set’i ile öğretmenlerimize KOZA Fasikül Set / Öğrenci Set’inde yer alan ürünlerle beraber yıl içinde sınıfında kullanacağı her türlü materyal promosyon niteliğinde sunulmaktadır.

 

KOZA Fasikül Set / Öğretmen Seti’nde şu ürünler yer almaktadır:

1. KOZA Fasikül Set / Öğrenci Set’inde yer alan 49 parça ürünün tümü

2. İlk Hafta Etkinlikleri Fasikülü (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

3. KOZA Fasikül Set İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri Fasikülü (19,5x27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa)

4. Şarkı - Oyunlarla Ses ve Okuma Yazma Etkinlikleri İnteraktif CD’si

5. KOZA Matematik 1 İnteraktif Uygulama CD’si

6. Planlar, Öğretmene Kılavuz Belge ve Açıklamalar CD’si

* Okuma Yazma Günlük Planlar

* Diğer Dersler Günlük Planlar

* Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar

* Öğretmene Kılavuz Belge ve Açıklamalar

7. Spiralli Metin Levhaları (10 adet, 50x70 cm ebadında)

8. Bitişik Eğik Yazı Küçük ve Büyük Harfler Tablosu (1 adet, 50x70 cm ebadında)

9. Atatürk Köşesi (1 adet, 50x70 cm ebadında)

10. Resimli Harf Kartları (29 adet, 15,5x22 cm ebadında)

11. Resimli Sayı Kartları (21 adet, 15,5x22 cm ebadında)

12. Mevsimler Posterleri (2 adet, 50x70 cm ebadında)

13. Saatler Posteri (1 adet, 35x50 cm ebadında)

14. 100’lük Tablo (1 adet, 50x70 cm ebadında)

15. Geometrik Cisimler Posteri (1 adet, 32x70 cm ebadında)

 

1. KOZA Fasikül Set / Öğrenci Seti’ndeki ürünler

Öğretmen Seti’nde Öğrenci Seti’nde bulunan tüm ürünler yer almakta olup yukarıda kısaca tanıtılmıştır.

 

2. İlk Hafta Etkinlikleri

Bu fasikülde, öğretmen için günde 3 ders saati olarak bir haftalık, MEB programına uygun ders planı hazırlanmış ve sunulmuştur. Böylece okulların açıldığı ilk hafta, okula uyum sağlama sürecinin sorunsuz geçirilmesine çalışılmıştır. Planda hangi çalışmaların yapılacağı da belirtilmiştir. Belirtilen bu çalışmaların tüm örnekleri açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.

İlk Hafta Etkinlikleri fasikülünde; 

- İlk hafta uyum programı

- Tanışma etkinliği

- Boyama sayfaları

- Eğitici sınıf içi ve bahçe oyunları

- Origami çalışmaları

- Çizgi çalışmaları

- Bilmeceler, ront ve tekerlemeler

- Yaratıcı düşünme ve resim çizme etkinlikleri bulunmaktadır.

Öğretmen oyunu, etkinliği açıklamalarına göre uygulayabilecektir. Verilen çizgi çalışmalarını fotokopi ile çoğaltarak yaptırabilecektir.

 

3. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri

Drama, eğitim ve öğretimde etkili bir yöntemdir. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırma yapmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise oyun ile iç içe olup çocuğun eğlenerek öğrenmesini, çevresiyle ilgi kurmasını, duygu ve düşüncelerini dışa vurmasını, oyun yoluyla problem çözmesini sağlar.

Bu gerçekten hareketle öğrencilerin sesleri, hece ve sözcükleri, cümle ve metin oluşturma etkinliklerini oynayarak, yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olacak yaratıcı drama etkinliklerine yer verilmiştir.

Öğretmen sesle ilgili çalışmanın herhangi bir aşamasında öğrencilerin kavrama düzeyine göre yaratıcı drama etkinliğini yaptırabilecektir. Bu etkinliklerin nasıl yapılacağı tek tek açıklandığı için uygulaması kolaydır.

 

4. Şarkı-Oyunlarla Ses ve Okuma Yazma Etkinlikleri İnteraktif CD’si

Bu interaktif CD’deki tüm çalışmalar, okuma yazma öğretimini desteklemektedir. Müzik, animasyon ve görsellerle zenginleştirilmiştir. CD’deki tüm çalışmalar, öğrencilerin motivasyonunu artırıcı, eğlenceli etkinliklerle verilmiştir.

İnteraktif CD’nin içeriğinde;

* Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları,

* 29 sesle ilgili özgün şarkılar,

* Sesi tanıma ve hissettirme amaçlı oyun etkinlikleri,

* Küçük–büyük tüm harflerin yazılışları,

* Tüm harfler için ses–hece birleştirme, sözcük oluşturma çalışmaları,

* Metin okuma etkinlikleri,

* Ses–hece–sözcük ve cümle oluşturma interaktif oyunları bulunmaktadır.

CD, her uygulama için yeniden tekrarlanabilir, durdurulabilir, başa dönebilir nitelikleriyle özel bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

 

5. KOZA Matematik 1 İnteraktif Uygulama CD’si

CD’de yer alan etkinlikler, MEB Matematik Ders Öğretim Programı’nın öğrenme alanları ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. CD’nin içeriğinde binlerce alıştırma ve problem vardır. CD’deki etkinlikler her defasında farklı bir etkinlik gelecek şekilde rastlamsal olarak hazırlanmıştır.

İnteraktif matematik etkinlikleriye öğrenciler;

* Matematiğe dokunabilir,

* Eğlenceli oyunlarla matematiği sever,

* Eğlenirken öğrenir,

* Öğrendikleri ile ilgili kendini değerlendirir,

* Matematik dersinin temel becerileri olan problem çözme, akıl yürütme, iletişim ve ilişkilendirme becerilerini kazanır.

 

6. Planlar, Öğretmen Kılavuz Belge ve Açıklamaları CD’si

Bu CD’de:

* Türkçe, matematik, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, rehberlik ve sosyal etkinlikler derslerinin ünitelendirilmiş yıllık planları,

* Okuma - yazma öğretimi günlük planları (Günlük planda, ders sürecinde öğretmenin sınıf içinde uygulayacağı fiziksel ve yaratıcı drama aktivitelerine yer verilmiştir.),

* Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslerinin günlük / haftalık ders planları,

* Öğretmene kılavuz belge ve açıklamalar bulunmaktadır.

 

7. Spiralli Metin Levhaları

* 50x70 cm ebadında spiralli olarak hazırlanmıştır.

* İçeriğinde okuma metni içeren, 10 adet resimli levha bulunmaktadır.

 

8. Bitişik Eğik Yazı Küçük ve Büyük Harfler Tablosu

40x50 cm ebadındadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda verilen bitişik eğik yazıya ait küçük ve büyük harflerin yazımına uygundur.

 

  9. Atatürk Köşesi

* Atatürk resimlerinden oluşmaktadır. Sınıfta ilgi köşesi hazırlamaya uygundur.

* 50x70 cm ebadındadır.

 

10. Resimli Harf Kartları

Kartlarda kavratılacak sesle başlayan bir görsel ve harfin yazılışı bulunmaktadır. 29 ses için ayrı ayrı hazırlanan kartlar bir poşet içinde sunulmuştur.

 

11. Resimli Sayı Kartları

0’dan 20’ye kadar olan sayıları gösteren toplam 21 kart, bir poşet içinde sunulmuştur.

 

12. Mevsimler Posterleri

Dört mevsime ait görselleri içermektedir.

 

13. Saatler Posteri

Saatleri tanıtmak amacıyla hazırlanan bir posterdir.

 

14. 100’lük Tablo

Matematik dersinde ritmik sayma, toplama, çıkarma ve diğer matematiksel işlemlerde kullanılabilecek bir sınıf materyalidir.

 

15. Geometrik Cisimler Posteri

Geometrik cisimler, günlük yaşantımızda kullandığımız benzer varlık resimleriyle ilişkilendirilerek verilmiştir.

 

 
Koza Keloğlan Masalları
Koza Keloğlan Masalları
Devamını oku...
 
Harfler ve Dört Hikaye Serisi
Harfler ve Dört Hikaye Serisi
Devamını oku...
 
Cıvıl Cıvıl Portfolyo
Cıvıl Cıvıl Portfolyo
Devamını oku...
 
Cıvıl Cıvıl Ev Çalışmaları
Cıvıl Cıvıl Ev Çalışmaları
Devamını oku...
 
Cıvıl Cıvıl Okuma Yazma Dizisi
Cıvıl Cıvıl Okuma Yazma Dizisi
Devamını oku...
 
Cıvıl Cıvıl Matematik Dizisi
Cıvıl Cıvıl Matematik Dizisi
Devamını oku...
 
Cıvıl Cıvıl Okuma Dizisi
Yeni Türkçe 1 (Okuma Yazma Öğreniyorum) Öğretim Programına uygun olarak ses gruplarına göre hazırlanmış 8 kitaplık cıvıl cıvıl bir dizi. Bu dizi hem bitişik eğik yazı ile hem de dik temel harfler ile ayrı ayrı basılmıştır.
Devamını oku...
 
İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti

Değişen eğitim sisteminde çocuklarımızın ilköğretime / ilkokula hazırlanması ve dezavantajlı olmaması için kullanacağınız etkili bir eğitim seti…

KOZA Yayınlarının 40 yılı aşan eğitim yayıncılığı deneyimi ile Mavi Yunus Okul Öncesi tarafından hazırlandı. Artık, çocuğum okula hazır olabilecek mi diye endişe duymayacaksınız!.. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 
 
Etkinlikten Bilgiye Tüm Dersler 1

Image


Tüm Dersler 1 kitabımız yeni müfredat programına göre hazırlanmıştır. Öğrencilerin etkinlikler aracılığıyla bilgiye ulaşmalarını sağlayacak bir kaynak niteliğindedir.
Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ders programlarında yer alan tüm konular belli başlıklar altında toplanıp birleştirilerek açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmiştir.

Devamını oku...
 
Koza 1. Sınıf Çalışma Yaprakları
 
Image
Image
 
 
Image
KOZA Çalışma Yaprakları
, yeni ders programlarına uygun bir eğitim aracı olarak, her ders için 30'ar çalışma yaprağı biçiminde hazırlanmıştır.
Devamını oku...
 
KOZA Kenar Süslü Yazı Defterleri

mt_gallery:-KOZA-Kenar-Süslü-Yazı-Defterleri---Kılavuz-Çizgili

Kılavuz Çizgili, Kenar Süslü Yazı Defterleri

Zorunlu olarak bitişik eğik yazı ile eğitimini sürdürecek olan çocuklarımızın, bu yazıyı kurallarına uygun yazabilmeleri, bunu alışkanlık haline getirebilmeleri için yeni Türkçe ders pogramının istediği kendinden kenar süslü, kılavuz çizgili, 48, 64, 80, 96 sayfalık yazı defterleri hazırlanmıştır.

 
KOZA Yetenek Matematik 1
Image
İlköğretim 1 - 5. sınıflar matematik ders programlarına göre hazırlanan "Yetenek Matematik" çalışma kitaplarında çoklu zeka uygulamaları, yetenek testleri, zihinden işlemler, zeka oyunları, örnek çalışmalar vb. matematiği sevdirerek öğretecek etkinlikler yer almaktadır.
Yazarlar: Lokman Gündoğdu - Dr. Özgün Karaca
Devamını oku...
 
KOZA Sesten Okumaya Çalışma Kitapları
Image

Yeni Türkçe 1 Öğretim Programına Uygun İlk Okuma Yazma Etkinlik ve Çalışma Kitaplarından ikisi de Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlk Okuma-Yazma Etkinlikleri ve Sesten Okumaya Çalışma Kitabı'dır. Bu kitaplarla, okuma yazma öğretimine sesleri tanıyarak başlanma, sesten okumaya geçiş aşaması ile ilgili etkinlik ve pekiştirme çalışmaları da yapılmaktadır.
Devamını oku...
 
KOZA Sevgican Okuma Dizisi
Devamını oku...
 
KOZA Ezop Masalları Dizisi
Image
Düzenleyen : Özen Bayram. Bir söylentiye göre Ezop, Trakya'da doğmuş, bir süre köle olarak Samos adasında yaşamış, azat edilince birçok yolculuk yapmış, Delphoi'ye yaptığı yolculuk sırasında bir cinayete kurban gitmiştir.
Devamını oku...
 
Koza Soru Bankası 1
• Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi derslerini kapsayan
• Yapılandırıcı yaklaşıma uygun
• Çoklu zekâyı dikkate alan
• Yeni program konularını içeren
• Farklı tiplerde binlerce soru ile 
ünite testleri ve deneme testleri içeren eğlenceli, zevkli kitaplar.
Devamını oku...
 
Koza La Fontaine Masalları
Yazarı: Cemal Türkmen
* Yeni Türkçe programına uygun hazırlanmıştır.
* Çocuklarımızın günlük yaşamlarında kullanacakları / kullandıkları bitişik eğik yazıyı özümsemeleri hedeflenmiştir.
* İlköğretim 1-2. sınıfların düzeyine uygun eğitici La Fontaine masalları seçilmiştir.
* On altışar sayfadan oluşan 8 kitaplık bir dizidir.
Devamını oku...
 
Koza Pembe Pati
Yazarı: Ahmet Uysal
Ünitelere uygun, çocuklar için okuma kitapları.
Ahmet Uysal tarafından hazırlanan özgün çevre ve hayvan öyküleri.
*13,5 * 19,5 cm boyutlarında 16'şar sayfalık 10 kitap,
*Kapaklar ve iç baskıları renkli ve resimli, kapaklar selefon kaplıdır.
Devamını oku...
 
Koza Deniz ile Derya
Ünite konularıyla ilgili öyküler.
*Büyük boy (19,5 cm * 27,5 cm), 16'şar sayfalık 5 kitap,
*Kapaklar ve iç baskıları renkli ve resimli, kapaklar selefon kaplıdır.
Devamını oku...
 
Koza Mavi Masallar Ülkesinde Dizisi
Yazarı: Ahmet Uysal
Çocuk edebiyatının usta kalemi Ahmet Uysal tarafından hazırlanmıştır.
Hepsi özgün masallardır.
Ünitelere uygun, 10 kitaplık bu dizide tüm sayfalar renkli ve resimlidir.
Kitaplar 13,5 cm * 19 cm boyutlarında olup her biri 16 sayfa olan okuma dizisidir.
Devamını oku...
 
Koza Dünya Masalları
Yazarı: Aziz Sivaslıoğlu
Çocuklar için uyarlanmış dünya masalları.
Büyük boy ( 19 cm * 27 cm ), 16'şar sayfalık 10 kitap.
Kapaklar ve iç baskıları renkli ve resimli, kapaklar selefon kaplıdır.
Devamını oku...
 
Koza En Güzel Masallar
Türk halk masalları arasından seçilip çocuklar için uyarlanmış masallardır.
Dizi büyük boy ( 19,5 cm * 27,5 cm ), 16'şar sayfalık 5 kitaptan oluşmuştur.
Kapaklar ve iç baskıları renkli ve resimli, kapaklar selefon kaplıdır.
Devamını oku...
 
Koza Nasrettin Hoca
Nasrettin Hoca fıkralarından düzeye uygun olarak özenle seçilmiş örneklerdir.
Dizi, alfabe fontunda hazırlanmış ve tüm sayfalar renkli resimli, büyük boy ( 19,5 cm * 27,5 cm), 16'şar sayfalık 10 kitaptan oluşmuştur.
Kapaklar ve iç baskıları renkli ve resimli, kapaklar selefon kaplıdır.
Devamını oku...
 
KOZA Yazı Defterleri
Image
Zorunlu olarak bitişik eğik yazı ile eğitimini sürdürecek olan çocuklarımızın, bu yazıyı kurallarına uygun yazabilmeleri, bunu alışkanlık haline getirebilmeleri için yeni Türkçe ders pogramının istediği kendinden kılavuz çizgili, 48, 64, 80, 96 sayfalık yazı defterleri hazırlanmıştır.


 
Image
  
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
Devamını oku...
 
zkitap
 
Kelebek Animasyon Stüdyosu

KOZA Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları 2016-2017

2, 3 ve 4. Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

5, 6 ve 7. Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

 

8. sınıflarda uygulanacak sınavların soruları, MEB TTKB’nin 31.08.2016 tarih ve 79031618-480 -E.9260557 sayılı “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Merkezî Sistem Ortak Sınavları” konulu yazısıyla açıklanan konu/kazanımlara ve çalışma takvimine göre hazırlanacaktır. Bu çizelgelere “www.meb.gov.tr ” adresinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Katalogları

Çocuk Edebiyatı Yazarlarımız

RocketTheme Joomla Templates